Tagalsch Prauwenveer

Prijs:5.00EUR
Plaats: Batavia
Jaar: 1902
Soort: Aandeel
Coupure: 600 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee