Oost java Prauw Mij

Prijs:8.00EUR
Plaats: Soerabaia
Jaar: 1930
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja