Rubber Cultuur Maatschappij Gondang

Prijs:8.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1926
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

nee