Cultuur Maatschappij "Ardiredjo"

Prijs:14.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1937
Soort:

Obligatie

Coupure:

1000 gulden

Kwalieit:

VF

Coupons:

ja