Zweedsch-Noorweegsche Spoorweg-Maatschappij

Prijs:20.00EUR
Plaats: London
Jaar: 1888
Soort: Oblikgatie
Coupure: 1200 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja