Cultuur Maatschappij "Ngredjo"

Prijs:4.00EUR
Plaats:

Amstrdam

Jaar: 1940
Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons:

ja