Cultuur Maatschappij "Ngredjo

Prijs:4.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1926
Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons:

ja