Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg Maatschappij

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1883
Soort: Bewijs Uitgest.Rente
Coupure: 15 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee