Cultuur-Maatschappij "Panggoongredjo" (suiker)

Prijs:8.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1919
Soort: Aandeel
Coupure: 500 Gulden
Kwalieit: VF+
Coupons: ja