Verzekerings - Maatschappij "Holda"

Prijs:16.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1916
Soort: Winstbewijs
Coupure:
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja