Cultuur - Maatschappij Timboeloen

Prijs:6.00EUR
Plaats: Padang
Jaar: 1908
Soort: Aandeel
Coupure: 500 Gulden
Kwalieit: VF-
Coupons: ja