Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij

Prijs:14.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1900
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja