Cultuur Maatschappij Soember Agoeng

Prijs:10.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1925
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons: nee