Cultuur-Maatschappij "Panggoongredjo" (suiker)

Prijs:8.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1905
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja