Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij

Prijs:6.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1923
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja