Cultuur-Maatschappij "Klepon"

Prijs:16.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1902
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja