Cultuur Matschappij "De lampongs"

Prijs:10.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1910
Soort: Aandeel
Coupure: 1200 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja