Algemeene Assurantie-Compagnie en Credietvereeniging

Prijs:16.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1912
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja