Rotterdamsche Tramweg Maatschappij

Prijs:12.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1960
Soort: Obligatie
Coupure: 400 gulden
Kwalieit: EF/VF
Coupons: ja