Cultuur-Maatschappij "Panggoongredjo" (suiker)

Prijs:8.00EUR
Plaats:

's Gravenhage

Jaar: 1921
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja