Banjoewangi Thee en Rubber Cultuur Maatschappij

Prijs:14.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1956
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee