Brusselsche Ma. van Cultures op Java

Prijs:8.00EUR
Plaats:

's Gravenhage

Jaar: 1913
Soort: Aandeel
Coupure: 50 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja