Cultuur Maatschappij Vereenigde Lawoe-Ondernemingen

Prijs:5.00EUR
Plaats:

's Gravenhage

Jaar: 1945
Soort:

Certificaat

Coupure: 1000 Gulden
Kwalieit:

EF

Coupons:

nee