Verzekering-Maatschappij "Bato"

Prijs:28.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1892
Soort:

Aandeel

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja