Eerste Hollandsche Financierings Maatschappij

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Hilversum

Jaar: 1929
Soort:

Obligatie

Coupure: 500
Kwalieit: EF
Coupons:

ja