Algemeene Assurantie - Maaatschappij voor Schade, Procedure en Solvabiliteit "Servator"

Prijs:15.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1908
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja