Brand Assurantie Maatschappij De Westhoek

Prijs:28.00EUR
Plaats:

Soerabaia

Jaar: 1876
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee