Samarang=Joana Stoomtram=Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats: s'Gravenhage
Jaar: 1912
Soort: Aandeel
Coupure:

1000 gulden

Kwalieit: EF
Coupons: ja