Samarang=Joana Stoomtram-Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats: s'Gravenhage
Jaar: 1899
Soort: Aandeel
Coupure:

1000 gulden

Kwalieit: EF
Coupons: ja