Nederlandsche Tramwegmaatschappij

Prijs:3.50EUR
Plaats: Heerenveen
Jaar: 1907
Soort: obligatie 3.5%
Coupure:

500 gulden

Kwalieit: EF
Coupons: nee