Cultuur Maatschappij "Poentjoe"

Prijs:12.00EUR
Plaats: Semarang
Jaar: 1902
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja