De Eerste Nederlandsche Maatschappij tot Verzekering van Risico in Loterijen

Prijs:32.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1903
Soort: Winst-Aand.
Coupure:
Kwalieit: F
Coupons: nee