Nederlandsch-Indische Tramweg-Maatschappij

Prijs:28.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1882
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee