Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen

Prijs:12.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1901
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja