Dordtsche Cultuur-Maatschappij

Prijs:6.00EUR
Plaats:

Dordrecht

Jaar: 1922
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja