Maatschappij voor Turngebouwen te Amsterdam

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1886
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja