Algemeene Verzekering-Maatschappij Amsterdamsche Lloyd

Prijs:20.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1916
Soort: opr.Bewijs
Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons:

ja