Handels-Assurantie- en Crediet Onderneming

Prijs:34.00EUR
Plaats:

's Gravenhage

Jaar: 1928
Soort: Schuldbrief
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja