Nederlandsche Verzekerings Maatschappij tot uitkering gedurende het leven en bij overlijden

Prijs:22.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1911
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

nee